Batgirl #4

€ 2,50

Batgirl #4

€ 2,50

Januari 2010

Batgirl #44

€ 2,50

Batgirl #44

€ 2,50

November 2015

Batgirl Annual #1

€ 3,00

Batgirl Annual #1

€ 3,00

Mei 2017

Batgirl #1

€ 2,50

Batgirl #1

€ 2,50

September 2016

Batgirl #2

€ 2,50

Batgirl #2

€ 2,50

Oktober 2016

Batgirl #2

€ 2,50

Batgirl #2

€ 2,50

Oktober 2016

Batgirl #3

€ 2,50

Batgirl #3

€ 2,50

November 2016

Batgirl #3

€ 2,50

Batgirl #3

€ 2,50

November 2016

Batgirl #4

€ 2,50

Batgirl #4

€ 2,50

December 2016

Batgirl #4

€ 2,50

Batgirl #4

€ 2,50

December 2016

Batgirl #5

€ 2,50

Batgirl #5

€ 2,50

Januari 2017

Batgirl #6

€ 4,00

Batgirl #6

€ 4,00

Februari 2017

Batgirl #7

€ 2,50

Batgirl #7

€ 2,50

Maart 2017

Batgirl #8

€ 2,50

Batgirl #8

€ 2,50

April 2017

Batgirl #8

€ 2,50

Batgirl #8

€ 2,50

April 2017

Batgirl #9

€ 2,50

Batgirl #9

€ 2,50

Mei 2017

Batgirl #9

€ 2,50

Batgirl #9

€ 2,50

Mei 2017

Batgirl #10

€ 2,50

Batgirl #10

€ 2,50

Juni 2017

Batgirl #10

€ 2,50

Batgirl #10

€ 2,50

Juni 2017

Batgirl #11

€ 2,50

Batgirl #11

€ 2,50

Juli 2017

Batgirl #11

€ 2,50

Batgirl #11

€ 2,50

Juli 2017

Batgirl #14

€ 2,50

Batgirl #14

€ 2,50

Oktober 2017

Batgirl #14

€ 2,50

Batgirl #14

€ 2,50

Oktober 2017

Batgirl #16

€ 2,50

Batgirl #16

€ 2,50

December 2017

Batgirl #16

€ 2,50

Batgirl #16

€ 2,50

December 2017

Batgirl #17

€ 2,50

Batgirl #17

€ 2,50

Januari 2018

Batgirl #19

€ 2,50

Batgirl #19

€ 2,50

Maart 2018

Batgirl #22

€ 2,50

Batgirl #22

€ 2,50

Juni 2018

Batgirl #25

€ 3,00

Batgirl #25

€ 3,00

Oktober 20183

Batgirl #28

€ 3,00

Batgirl #28

€ 3,00

December 2018

Batgirls #4

€ 3,99

Batgirls #4

€ 3,99

Mei 2022

Mei 2022

Variant cover by Jonboy Meyers

Batgirls #5

€ 3,50

Batgirls #5

€ 3,50

Juni 2022

Juni 2022

Variant cover by Michael Cho

Batgirls #6

€ 3,50

Batgirls #6

€ 3,50

Juli 2022

Juli 2022

Variant cover by Audrey Mok

Batgirls #7

€ 3,50

Batgirls #7

€ 3,50

Augustus 2022

Batgirls #8

€ 3,50

Batgirls #8

€ 3,50

September 2022

September 2022

Variant cover by Audrey Mok

Batgirls #9

€ 3,50

Batgirls #9

€ 3,50

Oktober 2022

Oktober 2022

Variant cover by Sweeney Boo

November 2022

Variant cover by Sweeney Boo

November 2022

Variant cover by Erica Henderson

Batgirls #11

€ 3,50

Batgirls #11

€ 3,50

December 2022

December 2022

Variant cover by Audrey Mok